Partner dialoog

Forum voor het inbrengen van opgedane kennis, kunde en vaardigheden. Voor het opstarten van een dialoog over zaken die je bezig houden, zakelijk of privé. Over een bepaalde aanpak die je hanteert en waar jij jouw twijfels bij hebt. Wellicht dat een collega partner daar weer feedback op heeft. En wellicht is dat feedback over het gebruik van die aanpak binnen het LifetimePro Landschap. Later kan dat daar dan weer aan worden toegevoegd.