De voordelen van een Partnerschap bij LifetimePro zijn er vele:

-> U sluit zich aan bij een sterk merk dat zich momenteel aan het bewijzen is en een steeds steviger footprint zal laten zien. 

-> U sluit zich aan een merk dat u inspiratie zal verschaffen als nooit tevoren. Door de integrale gedachte van LifetimePro wordt u actief uitgedaagd en uitgenodigd om uzelf verder te ontwikkelen. Precies wat u nodig heeft in de huidige fase van uw bedrijfsvoering!

-> U sluit zich aan bij een merk waarbij u invloed heeft op de inhoud en de richting waarin het gedachtengoed zich zal gaan ontwikkelen. Door middel van Co-Creatie zal het gedachtengoed van LifetimePro steeds verder worden uitgewerkt en steeds gedetailleerder vorm krijgen.

-> U sluit zich aan bij merk waarbij u een groep gelijkgestemden tegen komt, een groep professionals die zich net als u met een aansprekend gedachtengoed bezig houden, een groep die uit is op het leggen van verbinding, om er met elkaar de schouders onder te zetten. Nog niet eerder kon u zo makkelijk contact leggen met anderen om samen nieuwe wegen, nieuwe methoden, nieuwe technieken door te spreken , uit te werken en op de markt te zetten. Het gedachtengoed is één ding, het zakelijk uitwerken van mogelijkheden is een ander ding. 

-> U sluit zich aan bij een merk dat professionalisering hoog in het vaandel heeft staan. En niet lang de lijn van efficiëntie maar langs de lijn van effectiviteit! Langs de lijn van onderzoeken wat echt werkt en daar dan invulling aan gaan geven. Het opzetten en uitvoeren van Intervisie zit volledig in het gedachtengoed van lifetimePro verweven en wij bieden hiervoor dan ook alle mogelijkheden. Op deze manier kost zaken doen geen energie meer, maar levert het juist alleen maar energie op. 

- U sluit zich aan bij een merk dat een aantal basis hulpmiddelen en tooling heeft dat u zou kunnen gebruiken, maar tegelijkertijd kunnen uw diensten en hulpmiddelen worden opgenomen in het totaal van LifetimePro diensten dat op de markt gebracht zal worden. Omdat uw diensten toegeveogde waarde hebben binnen het palet van LifetimePro diensten. 

- U sluit zich aan bij een merk dat bezig is om een vocabulaire te ontwikkelen, een lexicon om datgene wat tot nu toe nog niet goed beschreven kon worden eindelijk te kunnen gaan beschrijven. Met nieuwe woorden, met specifieke woorden, met afgeleide woorden, met duidelijke woorden gekoppeld aan niveau en aan thema. Zodat veel effectiever gecommuniceerd kan worden over ontwikkeling, ervaring, stimulering.  

-> U sluit zich aan bij een organisatie die u de gelegenheid biedt om het contact met uw coachees, met uw clienten, met uw klanten op een verbonden wijze vorm te geven. U krijgt een eigen community tot uw beschikking die gebruikt kan worden voor uitwisseling van algemeenheden maar ook dienst kan doen als administratieve ondersteuning voor de begeleiding van uw clienten, iets dat van overheidswege uit binnenkort verplicht zal worden. 

En dit alles voor het luttele bedrag van € 25,00 (ex.btw) per maand! 

P.s. Het merk LifetimePro is momenteel in de fase dat het exponentieel groeit en daardoor alleen is het uw investering in de verdere ontwikkeling van uw bedrijf meer dan waard.