Persoonlijke Verbinding:
------------------------
- Babs had een fles wijn meegenomen voor Jos en Sybren voor hun verjaardagen! 
Thanks Babs!!


Verslag
-------
Jos geeft aan dat hij momenteel verbinding mist binnen de groep. Voor hem zit de energie van de groep in een duidelijke dip. Babs gaat hierin mee. Renzo voelt iets soortgelijks maar heeft minder referentie kader omdat hij pas later is aangehaakt. Sybren gaat hier maar voor een deel in mee. Hij geeft aan dat dit een normaal proces is bij alle organisaties die ontwikkeling doormaken. Hij ziet dat ook bij de bedrijven waar hij mee te maken heeft en coaching bij uitvoert.
Aan het eind van de dialoog wordt geconstateerd dat de focus van de bijeenkomsten de afgelopen tijd is verlegd van delen van elkaars ervaringen en het uitwerken en verdiepen van het gedachtengoed naar commerciële activiteiten. En daar komt geen energie vandaan. en geen inspiratie! En dat is het gemis aan energie dat wordt gevoeld.
De conclusie is dat we terug moeten naar bijeenkomsten waarin we invulling geven aan het 'Commitment om Best Practices met elkaar te delen, te ervaren en met elkaar verder uit te werken'. We besluiten om wekelijkse partnerbijeenkomsten te blijven houden. As je over gaat op 2-wekelijks en je kan een keer niet ben je meteen een maand verder.

Verder kwam aan bod:
----------------------
- de community is momenteel meer gericht op coaches dan op professionals.
- de wet van Octaaf
- Stephen Covey: doelstellingen op 3 niveaus: Smart, Magic, Amore
- we zullen ook eigen Amore doelstellingen moeten gaan opstellen 
- een integrale organisatie is transparant over de eigen ervaringen tijdens het proces van groei. Dus wellicht moeten we over onze ervaringen gaan bloggen.
- Missie van LifetimePro: verken vanuit bewustzijnsperspectief, kwaliteit borgen en verhogen, delen van elkaars inzichten, borgen van essentie in het aardse.

Graag jullie reacties. Dat kan via de 'comment' button. Indien nodig verwerk ik die in dit verslag.