Wat is LifetimePro?

Het gedachtengoed

LifetimePro is de verzamelnaam voor een consistent en holistisch framework voor bewustzijnsverandering. Met een aanpak die past in de huidige tijd. LifetimePro maakt gebruik van het totaal aan mogelijkheden van het concept van bewustheid. Lifetimepro is ontstaan vanuit het besef dat we deze eeuw werkelijk gaan toekomen aan het concept van 'een leven lang leren'. Die term werd in de tweede helft van de vorige eeuw al gebruikt, maar toen om aan te geven dat jij vooral je 'kennis' op peil moest houden. Ondertussen is duidelijk geworden dat deze term eigenlijk meer nog van toepassing is op de wijze waarop jij omgaat met jezelf, met de mensen in je omgeving en met de totale wereld.

De community

Professionals die in dienst zijn van een bedrijf zijn feitelijk gewoon één van de vele medewerkers en krijgen vanuit dat bedrijf die cursussen aangeboden die het bedrijf belangrijk vindt. Professionals die zich hebben gecommitteerd aan hun passie, de ZzP-ers dus, zitten in een andere situatie. Zij moeten de onderwerpen die voor de eigen ontwikkeling belangrijk zijn zelf definiëren. Zij moeten zelf achterhalen wat voor de ontwikkeling van hun kennis en kunde nodig is en zij moeten zelf uitzoeken wat voor hun verdere ontwikkeling belangrijk is. Bewustzijnsontwikkeling is onderdeel van die ontwikkeling, een noodzakelijk onderdeel. En LifetimePro biedt op dat vlak een helder en duidelijk framework aan. Een framework dat inzicht en ontwikkeling mogelijk maakt en een framework dat richting en doel geeft. LifetimePro helpt professionals om een gerichte bewustzijnsverandering in gang te zetten. En LifetimePro biedt de mogelijkheid om die bewustzijnsontwikkeling daarna ook op gang te houden. Dat doen wij onder andere middels deze community, waarvan jij momenteel een tipje van de ijsberg te zien krijgt. Ons enige doel is jou te helpen om je je gedurende jouw hele verdere leven op een consistente en verbonden manier verder kunt blijven ontwikkelen.

Het Partnernetwerk

Integraal onderdeel van deze community is ook ons partnernetwerk. Dit is een netwerk van gelijkgestemden, coaches, begeleiders en professionals, die aansluiting hebben gevonden bij het gedachtengoed over de ontwikkeling van bewustzijn, die inspiratie halen uit het samen verder ontwikkelen van methoden en technieken om die bewustzijnsontwikkeling mogelijk te maken, die zich inzetten om een standaardmethode te ontwikkelen om bewustheid te kunnen meten. Gelijkgestemden ook die streven naar het leveren van kwaliteit in hun dienstverlening en het optimaliseren daarvan.

Hoe nu verder?

In de volgende blokken worden alle hierboven benoemde componenten in het kort verder uiteen gezet. Wij raden je aan om in ieder geval al door die blokken heen te bladeren om een gevoel te krijgen voor het totaal waar LifetimePro mee bezig is.
Echter, werkelijke verdieping bereik je pas als je een stap verder gaat en werkelijk mee gaat doen in deze community. Je kunt Professional-lid worden als het je gaat om jouw eigen bewustzijnsontwikkeling en je kunt Partner-lid worden indien het je gaat om de ontwikkeling van het totaal aan bewustheid en je wilt helpen om dat verder te ontwikkelen en vorm te geven. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van jouw huidige fase van ontwikkeling, jouw huidige werkzaamheden en jouw aspiraties voor de toekomst, kortom dat is afhankelijk van jouw huidige bewustzijn. Als jij nog geen idee hebt wat jouw huidige bewustzijnsfase is kun je daarover door middel van het uitvoeren van de LifetimePro Quickscan al snel een impressie krijgen. Veel plezier bij je verdere pad op weg naar een ander/hoger/breder/helderder/integraler bewustzijn!     :-)

Oh ja: Door middel van de blauwe buttons onder de trainingsblokken kun je makkelijk door alle lesblokken heen bladeren.
De verdere navigatie-mogelijkheden worden uitgelegd onder het tabje 'Vragen?'